Skip to main content

Table 2 Primers used in this experiment

From: Identification and functional characterisation of the promoter of the calcium sensor gene CBL1 from the xerophyte Ammopiptanthus mongolicus

Primer

sequence

INT1

GGTGCTTCAACTCTAAGG

INT2

CAAATAGTGCTTCAACCTC

GSP1

CAGATTTGCATCATTCCATTGAGAAGAC

GSP2

GTCTGTGATGCAAGAATTACTG

GSP3

GTCTCCTAACCTTAGAGTTGAAGCAC

GSP4

TTCTACCCCTCCTCCCATAAAC

GSP5

CCACGGAAAAGAACCTCCACATAAG

GSP6

CGGTGATGATGGAAAAAGACTC

GSP7

CATCAGCTCTAATTTAGTAACTGATCTCATT

GSP8

CTTAACCAATGTTCAAAGGATACTAATTAGCATTC

GSP9

TCCTTTAGTTATAGCTCAATAACAATGAAG

GSP0

GTGCTTCAACCTCGCTGACAG

AAP

GGCCACGCGTCGACTAGTACGGGIIGGGIIGGGIIG

AUAP

GGCCACGCGTCGACTAGTAC

S1

AAATGGATTTAATTGGTATAAATTATTAGTGT

S2

GGAGAATGCTAATTAGTATCCTTTGAACAT

S3

CTTTACTTTCAGTTCAGGAACTTTCTG

HS1

CTAAGCTTAAATGGATTTAATTGGTATAAATTATTAGTGT

HS2

CTAAGCTGGAGAATGCTAATTAGTATCCTTTGAACAT

HS3

CTAAGCTTCTTTACTTTCAGTTCAGGAACTTTCTG

RS

ATGGAGGAAATCCAGGCAAAG

Bin1

CCAGTTGAAAAAGTAAAGAACTTTGTCC

Bin2

GGTTGAGCTGAGAGAGTAGAACTG

Ins

CTAAGCTTTACTTTTTCAACTGGGTGAGTCTT

Inr

CTAAGCTTTGCTCAGGCTTCACCACTTC