Skip to main content

Table 1 Primer sequences used in this work

From: A gene stacking approach leads to engineered plants with highly increased galactan levels in Arabidopsis

Primer name Primer sequence
fU2-F 5′-CACCATGGATTACAAGGATGACGATGACAAGGCGAAGAGTG-3′
fU2-R 5′-TTATGAAGAGGAGCCATTGGAGGAGGA-3′
fU4-F 5′-CACCATGGATTACAAGGATGACGATGACAAGGTTGGGAATATT-3′
fU4-R 5′-TTATGTTGAGTTTGGTGAAGAACCGTAACC-3′
fU5-F 5′-CACCATGGATTACAAGGATGACGATGACAAGATGGCTAGAAACGT-3′
fU5-R 5′-TTTAATGAGAGTTGTCTTCAGAAGAGG-3′
fUc-F 5′-CACCATGGATTACAAGGATGACGATGACAAGATGGCCTATAATATTC TGGTTACCG-3′
fUc-R 5′-TCAGTTTGTGCCGTCAGGAGATC-3′
ntU2-F 5′-TCTAATCCAGGACCTATGGCGAAGAGTGTTTTGGTTAC-3′
ntU2-R 5′-CAAGAAAGCTGGGTCTGAAGAGGAGCCATTGGAGGAG-3′
F-pDON-attL2 5′-GACCCAGCTTTCTTGTACAAAGT-3′
R-pDON-NST1-2A 5′-AGGTCCTGGATTAGACTCAACG-3′