Skip to main content

Table 3 Arabidopsis (At) and Populus (Pt) Deg protease gene models (S1 family in MEROPS) corresponding to the names given in the Deg phylogenetic tree.

From: Protease gene families in Populus and Arabidopsis

Group

At name

At number

Populus Gene model

Pt number

Pt name

Deg1

AtDeg1

At3g27925

estExt_Genewise1_v1.C_LG_I2430

Pt706718

PtDeg1

Deg2

AtDeg2

At2g47940

eugene3.00140795

Pt572750

PtDeg2.1

   

fgenesh4_pg.C_LG_XIV001476

Pt775566

PtDeg2.2

Deg5

AtDeg5

At4g18370

fgenesh4_pg.C_LG_XI000444

Pt771291

PtDeg5.1

   

fgenesh4_pg.C_scaffold_3341000001

Pt792125

PtDeg5.2

Deg7

AtDeg7

At3g03380

estExt_fgenesh4_pg.C_LG_II2234

Pt816849

PtDeg7.1

   

eugene3.00040664

Pt555951

PtDeg7.2

   

estExt_Genewise1_v1.C_LG_IV3539

Pt714140

PtDeg7.3

Deg8

AtDeg8

At5g39830

gw1.IV.4356.1

Pt199267

PtDeg8

Deg9

AtDeg9

At5g40200

gw1.XV.1425.1

Pt251989

PtDeg9.1

   

estExt_Genewise1_v1.C_LG_XII1032

Pt728836

PtDeg9.2

Deg10

AtDeg3

At1g65630

   
 

AtDeg4

At1g65640

   
 

AtDeg6

At1g51150

   
 

AtDeg13

At5g40560

   
 

AtDeg12

At3g16550

   
 

AtDeg11

At3g16540

   
 

AtDeg10

At5g36950

gw1.VIII.1400.1

Pt430673

PtDeg10.1

   

eugene3.00101698

Pt567140

PtDeg10.2

 

AtDeg16

At5g54745

   

Deg14

AtDeg14

At5g27660

grail3.0016016001

Pt662713

PtDeg14.1

   

grail3.0016016101

Pt662714

PtDeg14.2

Deg15

AtDeg15

At1g28320

eugene3.00040486

Pt555773

PtDeg15.1

   

gw1.124.194.1

Pt266544

PtDeg15.2

Deg17

  

fgenesh4_pg.C_scaffold_193000050

Pt787034

PtDeg17.1

   

eugene3.01930055

Pt586371

PtDeg17.2

   

eugene3.00180012

Pt577788

PtDeg17.3