Skip to main content

Table 3 Arabidopsis (At) and Populus (Pt) Deg protease gene models (S1 family in MEROPS) corresponding to the names given in the Deg phylogenetic tree.

From: Protease gene families in Populus and Arabidopsis

Group At name At number Populus Gene model Pt number Pt name
Deg1 AtDeg1 At3g27925 estExt_Genewise1_v1.C_LG_I2430 Pt706718 PtDeg1
Deg2 AtDeg2 At2g47940 eugene3.00140795 Pt572750 PtDeg2.1
    fgenesh4_pg.C_LG_XIV001476 Pt775566 PtDeg2.2
Deg5 AtDeg5 At4g18370 fgenesh4_pg.C_LG_XI000444 Pt771291 PtDeg5.1
    fgenesh4_pg.C_scaffold_3341000001 Pt792125 PtDeg5.2
Deg7 AtDeg7 At3g03380 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_II2234 Pt816849 PtDeg7.1
    eugene3.00040664 Pt555951 PtDeg7.2
    estExt_Genewise1_v1.C_LG_IV3539 Pt714140 PtDeg7.3
Deg8 AtDeg8 At5g39830 gw1.IV.4356.1 Pt199267 PtDeg8
Deg9 AtDeg9 At5g40200 gw1.XV.1425.1 Pt251989 PtDeg9.1
    estExt_Genewise1_v1.C_LG_XII1032 Pt728836 PtDeg9.2
Deg10 AtDeg3 At1g65630    
  AtDeg4 At1g65640    
  AtDeg6 At1g51150    
  AtDeg13 At5g40560    
  AtDeg12 At3g16550    
  AtDeg11 At3g16540    
  AtDeg10 At5g36950 gw1.VIII.1400.1 Pt430673 PtDeg10.1
    eugene3.00101698 Pt567140 PtDeg10.2
  AtDeg16 At5g54745    
Deg14 AtDeg14 At5g27660 grail3.0016016001 Pt662713 PtDeg14.1
    grail3.0016016101 Pt662714 PtDeg14.2
Deg15 AtDeg15 At1g28320 eugene3.00040486 Pt555773 PtDeg15.1
    gw1.124.194.1 Pt266544 PtDeg15.2
Deg17    fgenesh4_pg.C_scaffold_193000050 Pt787034 PtDeg17.1
    eugene3.01930055 Pt586371 PtDeg17.2
    eugene3.00180012 Pt577788 PtDeg17.3